Ben je al lid?
Algemene voorwaarden
Sport42 is een website waarmee leden andere mensen kunnen vinden om mee te sporten.

Sport42 verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden! Wij vragen alleen de noodzakelijke gegevens (zoals e-mail adres en favoriete sport) en gebruiken deze alleen voor deze site!

Wij verzoeken je de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je bij Sport42 registreert als lid, om zo de ontwikkeling van een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande site te waarborgen. Door lid te worden van Sport42 verklaar je dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, kun je je niet bij Sport42 registreren. Registratie bij Sport42, alsmede het gebruik van deze website, impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de voorwaarden door het lid. Onderaan de registratiepagina bevindt zich een selectievakje met de tekst "ik ga akkoord met de algemene voorwaarden". Door op dit selectievakje te klikken, erkent het lid dat hij/zij gebonden is aan alle bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

In het kader van onze dienstverlening, wanneer men zich registreert, zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met Sport42, legt Sport42 gegevens vast.

Inzage en correctie gegevens
Geregistreerden (leden) kunnen ten allen tijde en zonder kosten inzage verkrijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Men kan bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Sport42 via e-mail. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kan per e-mail via privacy [et] Sport42 dot (c o m).

Beveiliging gegevens
Gegevens worden opgenomen in een bestand van Sport42. Sport42 respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Sport42.

Sport42 is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website van Sport42 wordt gemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden
Sport42 verkoopt geen e-mail adressen aan derden. Indien via de website gebruik gemaakt wordt van op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij Sport42, kan Sport42 u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van Sport42 of van partners die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om Sport42 te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar privacy [et] Sport42 dot (c o m). Telkens wanneer Sport42 u deze informatie toestuurt, zal Sport42 u bovendien wijzen op de mogelijkheid deze informatie verder niet meer te ontvangen.

Tarieven en betalingsvoorwaarden
Aanmelden en rondkijken is volledig gratis bij Sport42. Hiermee kan het lid zien of er genoeg mogelijke sportmaatjes in de buurt lid zijn. Pas daarna kan het lid kiezen om wel of geen Premium lid te worden. De tarieven en betalingsvoorwaarden van de verschillende betaalde diensten worden getoond op de betaalpagina vooraf aan het betalen.

Rechten op aangeboden informatie, producten en/of diensten.
De website en de inhoud daarvan wordt beheerd door Sport42. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aangeboden informatie, producten en/of diensten berusten bij Sport42 dan wel haar licentiegevers en/of partners. Het is niet toegestaan om de informatie, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren.

Sport42 houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om materialen en teksten, die door bezoekers van de website geplaatst worden (bijvoorbeeld via de interne berichten) van de website te verwijderen, indien openbaarmaking daarvan naar het oordeel van Sport42 in strijd is met relevante wet- of regelgeving, inbreuk pleegt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Sport42 houdt zich uitdrukkelijk het recht voor foto's of teksten van een lid te wijzigen als daartoe reden is. Een reden kan zijn: racistische of discriminerende teksten of foto's. Een reden kan ook zijn als een lid de foto of persoonlijke tekst gebuikt om zonder betaald lidmaatschap in direct contact te komen met andere leden van de site. Bijvoorbeeld door een e-mail adres in de foto te plaatsen, of een 06nummer in de persoonlijke tekst plaats. Sport42 houdt zich het recht voor deze inhoud te verwijderen, dan wel aan te passen.

Gebruik van cookies
Sport42 verzamelt informatie door middel van zgn. cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Sport42 gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te laten zien. Sport42 gebruikt tevens cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de diensten van Sport42 en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan wellicht niet van alle mogelijkheden van de site gebruik maken. De geldigheidsduur van de cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wijzigen van deze algemene voorwaarden
Sport42 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.